ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 με αντικείμενο την σχεδίαση και κατασκευή διαφημιστικών εφαρμογών για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Ενημερωτικές επιγραφές, οδοσήμανσης, εσωτερική σήμανση κτιρίων, νοσοκομείων, διαφημιστικών πυλώνων όλων των διαστάσεων, φωτεινές επιγραφές όλων των τύπων, επένδυση χώρων, κατασκευή εκθεσιακών stand, επενδύσεις όψεων καταστημάτων, εργοστασίων, φιλοτέχνηση επαγγελματικών αυτοκινήτων, επενδύσεις υαλοπινάκων με αντηλιακές και μεμβράνες προστασίας και την τελευταία δεκαετία πάσης φύσεως ψηφιακές εκτυπώσεις. 

Σήμερα 27 χρόνια μετά έχοντας αποκομίσει εμπειρία και μαθαίνοντας κάθε μέρα συνεχίζουμε και σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, μεταφέρουμε και τοποθετούμε από ένα ταμπελάκι έως έναν πυλώνα 10 μέτρων, με το καλύτερο οικονομικό κόστος, τη μέγιστη ποιότητα και την άμεση παράδοση. 

Back to top